Het calvinisme en de Bijbel

Het calvinisme vanuit de bijbel weerlegd