Het calvinisme en de Bijbel

Het calvinisme vanuit de bijbel weerlegd

  

Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9

Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. 1 Johannes 2:2

  


Bustes van Johannes Calvijn, Genève, Zwitserland (USA Today 19-6-2009)

  

           
           

  

Welkom op de website

Op deze site staat een uitgebreide en zorgvuldige weerlegging van het calvinisme. Die weerlegging  is in de eerste plaats bedoeld om mijn evangelische medegelovigen uit te leggen waarom wij geen calvinisten zijn. Bovendien hoop ik mensen die gevangen zitten in het calvinistische leerstellige systeem de Bijbelse uitweg te wijzen.

  

Het is mogelijk om de gehele studie als PDF hier te downloaden.
U kunt de weerlegging ook hoofdstuk voor hoofdstuk bekijken (in DOC en PDF).

  

De inhoud van het boek:

Voorwoord en inleiding   DOC  PDF
1. Hoe zit het met de onmacht van de mens   DOC  PDF
2. Over de roeping   DOC  PDF
3. Hoe zit het met verblinding   DOC  PDF
4. Hoe zit het met verharding   DOC  PDF
5. Voor wie is Christus gestorven   DOC  PDF
6. De bijbel over uitverkiezing   DOC  PDF
7. Romeinen 9   DOC  PDF
8. De calvinistische opvatting van uitverkiezing   DOC  PDF
9. Geloof en bekering   DOC  PDF
10. Geloof is geen gave   DOC  PDF
11. De orde des heils   DOC  PDF
12. Zeker zijn van je behoud   DOC  PDF
A. Gods bestuur en de eigen wil van de mens   DOC  PDF
B. Het calvinisme, een overzicht   DOC  PDF
C. Het nieuwe calvinisme, het calvinistische opleven in Amerika   DOC  PDF
D. De felle aanvallen van het nieuwe calvinisme op het hart van de evangelische beweging   DOC  PDF
E. Hoe sommige calvinisten de boodschap van de Dordtse Leerregels proberen te verzachten   DOC  PDF
F. Soli Deo Gloria?   DOC  PDF
G. Het genadebegrip in het calvinisme   DOC  PDF
H. De negatieve gevolgen van het calvinisme, een overzicht   DOC  PDF
I. Efeziërs 2:8, 9   DOC  PDF
J. Openbaring 3:20   DOC  PDF